Corona Triage

Je hebt een afspraak op één van de locaties (Badhoevedorp of Amsterdam). Vanwege het Corona virus moeten wij triage uitvoeren. Dat betekent dat wij jou enkele vragen moeten stellen om te kunnen inschatten of het leveren van zorg op de praktijklocatie verantwoord is.

Vragen:

  • Ben je in afwachting van een corona testuitslag?

Kan je op één van deze vragen JA antwoorden? Neem dan zo snel mogelijk contact op. Het consult wordt dan omgezet in een telefonisch consult of videobellen. De afspraak gaat dus wel door. Anders wordt dit gezien als een niet tijdige afmelding en daar zijn kosten aan verbonden.

Antwoord je op alle vragen NEE, dan zien we je graag op de praktijk!

Wij wijzen je er nog op dat indien je alle vragen met NEE beantwoord en de afspraak op locatie kan plaatsvinden, dat er evengoed altijd risico’s zijn op besmetting i.v.m. niet-symptomatische COVID-19.