Corona Triage

LEES DIT EERST!

U heeft een afspraak op één van de locaties (Badhoevedorp of Amsterdam). Vanwege het Corona Virus moeten wij triage uitvoeren. Dat betekent dat wij u enkele vragen moeten stellen om te kunnen inschatten of het leveren van zorg op de praktijklocatie verantwoord is. Alle velden zijn verplicht.

Let op: vul deze vragenlijst pas in op de dag dat u een afspraak heeft, niet eerder!

Antwoord u op één van deze vragen JA, dan wordt het consult omgezet in een telefonisch consult of videobellen en wordt er contact met u opgenomen.

Stuur het formulier WEL altijd in!

Wij wijzen u er nog op dat indien u alle vragen met NEE beantwoord en de afspraak op locatie kan plaatsvinden, dat er evengoed altijd risico’s zijn op besmetting i.v.m. niet-symptomatische COVID-19.

De gegevens worden verwerkt conform ons privacy beleid.