Privacyverklaring van De Dieetpraktijk

diëtist sloten amsterdam

Privacyverklaring De Dieetpraktijk

De Dieetpraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder volgt een uitleg welke informatie wij voor welke doeleinden gebruiken en welke systemen en overeenkomsten bij hebben afgesloten met derden.

Als je gebruik wilt gaan maken van diensten van De Dieetpraktijk dan hebben wij gegevens van jou nodig. Daarmee kunnen we een patiënt dossier aanmaken. Die gegevens verstrek je via de telefoon of via e-mail. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Hulpvraag
 • Huisarts
 • BSN
 • Verzekeringsgegevens

Wij registreren jou gegevens dan in onze applicatie EVRY. Wij hebben met deze software leverancier een verwerkersovereenkomst getekend. Als voor jou een cliëntdossier wordt aangemaakt dan worden gegevens door het systeem gecontroleerd. Met deze gegevens kunnen wij aan het einde van de maand de declaraties naar je zorgverzekeraar te sturen.

In de verwijsbrief van jouw huisarts staan bepaalde, ter zake doende, medische gegevens. De huisarts stuurt deze verwijsbrief via het beveiligde systeem Zorgdomein. Wij hebben met deze software leverancier een verwerkersovereenkomst getekend. Het kan ook voorkomen dat je zelf een verwijsbrief op papier meeneemt. Deze nemen wij in, scannen wij en koppelen in het dossier. Het originele document wordt in een afgesloten archieflade bewaard. 

Tijdens de intake vragen we je ook om je te legitimeren met een rijbewijs, paspoort of ID kaart. Daar maken wij geen kopie van. We nemen alleen het document nummer over zoals de wet identificatie van ons verwacht. 

Waarom is dat nodig?

De Dieetpraktijk heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Deze omvatten het volgende:

 • uitoefenen van ons beroep in de individuele gezondheidszorg
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van je vragen
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De Dieetpraktijk bewaart jouw (persoons)gegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

De Dieetpraktijk zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De diëtist van De Dieetpraktijk kan op basis van haar ervaring, kunde en verplichtingen zelf de inhoud van deze rapportage bepalen. Deze wordt niet voorafgaand aan verzending met de cliënt afgestemd. De Dieetpraktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Dit alles verloopt altijd via beveiligde systemen zoals Zorgmail, Siilo of Zorgdomein. Voor deze systemen heeft De Dieetpraktijk verwerkersovereenkomsten afgesloten.

De Dieetpraktijk zal jouw gegevens in het patiëntendossier uitsluitend verstrekken aan onze ICT hosting organisatie om de gegevens van jouw patiëntendossier veilig op te bergen. Met deze organisatie (EVRY patiëntdossier) heeft De Dieetpraktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Dieetpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dedieetpraktijk.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Wat doen wij nog meer?

Om facturen te kunnen verzenden maken we gebruik van Infomedics. Zij sturen namens ons alle cliënt facturen en verzorgen de herinneringen en aanmaningen indien nodig. We hebben een verwerkersovereenkomst met Infomedics afgesloten.

Wij maken gebruik van de telefoonservice Bizziphone. Wordt je met hun doorverbonden dan worden je naam, telefoonnummer en vraag genoteerd. Deze informatie wordt via e-mail aan ons verstrekt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Bizziphone afgesloten.

Om adviezen te verzenden aan onze cliënten kunnen wij kiezen tussen beveiligd mailen of versturen van een PDF via de gewone email. Je geeft zelf aan welke manier je voorkeur heeft.  In het advies staat alleen je voor- en achternaam gemeld en je hulpvraag. Verdere persoonsgegevens worden hierin niet vermeld.

Facturen die betaald worden door cliënten (dus niet de verzekeringskosten) komen in een boekhoudprogramma terecht, daarvoor wordt Jortt Boekhouding gebruikt.. Informatie van cliënten (naam, betaalrekening, en bedrag) worden hierin vermeld. De boekhouder van De Dieetpraktijk (Boutkan Accountancy) heeft toegang tot de boekhouding van onze praktijk. Daarvoor is het niet nodig dat zij de posten afzonderlijk bekijken.

Beveiliging

De Dieetpraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het nummer 06-13379381 of via info@dedieetpraktijk.nl. Wij hebben geen gegevensfunctionaris in dienst.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag weij je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van De Dieetpraktijk. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Wij doen dit om het gebruik van onze website te onderzoeken. Daarvoor wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Hierdoor krijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt. Dit betreft het verwerken van anonieme statistieken over bezoeken aan onze website.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door De Dieetpraktijk kun je contact opnemen met ons via het algemene telefoonnummer of via info@dedieetpraktijk.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.