Vergoedingen

Dieetadvies is voor drie behandeluren per kalenderjaar in de basisverzekering opgenomen. Houdt u wel rekening met uw eigen risico (vanaf 18 jaar).

U hoeft geen eigen risico te betalen als de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is het geval als u diabetes, COPD of CVRM heeft.

U heeft in principe geen verwijzing nodig van uw huisarts om naar een diëtist te gaan, maar  kan het wel nodig zijn voor de (volledige) vergoeding van uw verzekering. Kijk altijd in uw polisvoorwaarden of dieetadvies zonder verwijzing volledig wordt vergoed.

De Dieetpraktijk heeft zorgcontracten met Zilveren Kruis, Achmea, Menzis, VGZ, DSW, CZ, Delta Lloyd, OHRA, Multizorg VRZ (ONVZ, ASR).

Kijk op de site van uw zorgverzekering, Zorgwijzer Dieetadvies of Independer voor meer informatie over vergoedingen in de basisverzekering, aanvullende verzekering, dieetpreparaten en welke verzekeringen wat vergoeden. Voor diëtisten kunnen de vergoedingen, afhankelijk van uw eigen risico, verschillend zijn.